Opensesame ICT
Richterslaan 2
NL - 3431 AK Nieuwegein
Telefoon: +31(0)30 60 35 640
E-mail: info@osict.com
Web: www.osict.com

[ vacatures | sitemap | informatie aanvragen | contact |english ]

image: de woestijn - informatie op elke werkplek
Richterslaan 2
NL-3431 AK Nieuwegein
telefoon : +31(0)30 60 35 640
fax : + 31(0)30 63 00 333
e-mail : info@osict.com

Decentrale overheid

Case: Centraal Planbureau (CPB)
Het Centraal Planbureau is opgericht met de latere Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen als eerste directeur. Het Centraal Planbureau maakt onafhankelijke economische analyses die wetenschappelijk verantwoord en up-to-date zijn en die relevant zijn voor de beleidsvorming in Nederland.

Als onderzoeksinstituut heeft het Centraal Planbureau (opent in nieuw venster) (CPB) te maken met wetenschappelijke eisen voor reproduceerbaarheid van onderzoek. Verder dient het CPB als overheidsinstantie te voldoen aan de Archiefwet en bijbehorende regelgeving. Het lukt op dit moment niet goed om aan die eisen te voldoen. De oorzaken daarvan zijn onder meer de gescheiden archieven (opslag van werkproces bij sectoren, archivering papier bij Post & Archief), geen standaarden voor archivering bij sectoren en de toenemende digitalisering, waardoor communicatie vaker buiten Post & Archief om gaat. Het CPB heeft OIpenIMS als platform geselecteerd om aan deze impasse een einde te maken.

OpenSesame ICT verzorgt de implementatie. De startdatum was 1 april 2009. Oplevering van het systeem waarmee proef wordt gedraaid tijdens een pilot was op 1 september 2009. Binnen het CPB begeleidt een projectgroep het traject. Verder is tijdens de pilot een gebruikersgroep actief. De inzet van uren is niet exact becijferd, maar een globale schatting komt uit op vijf arbeidsmaanden voor alle betrokkenen. Doelstelling van het project is deelarchieven te integreren en elektronisch te ontsluiten. Daarnaast is er een belangrijk veranderkundig aspect, omdat gebruikers niet zullen worden gedwongen het systeem te gebruiken (zij houden het alternatief van opslag op de fileserver).

'De strategie van de aanpak was een systeem te ontwikkelen dat zo nuttig en eenvoudig is dat gebruikers er als vanzelf gebruik van gaan maken', aldus Bertha Brouwer, projectleider bij het CPB. 'De insteek was om niet alleen de archieffunctie ter hand te nemen, maar ook de mogelijkheid te bieden van ondersteuning tijdens het werkproces (documentmanagement, DMS). Als de gebruikers vertrouwd raken met de DMS-functie, zullen zij ook eerder hun bestanden archiveren.'

Case: Openbare Nutsbedrijven Schiedam
De ONS Groep is een multi-utility die actief is op het gebied van energie, milieu, afval en stedelijk beheer. Opdrachtgevers van de ONS Groep zijn gemeenten, bedrijven en particulieren. De ONS Groep bestaat uit een houdstermaatschappij en een aantal clusters (werkmaatschappijen). Die clusters zijn actief op verschillende terreinen, maar hebben gezamenlijke doelen: tevreden opdrachtgevers en een gezonde ONS Groep.
Daarom is het van belang dat de maatschappijen informatie uitwisselen en kennis delen. Om dat te realiseren heeft de ONS Groep een document management systeem (DMS) geselecteerd dat op ongeveer 350 werkplekken wordt ingezet. Met het DMS systeem gaat de ONS Groep uiteindelijk ook zijn digitaal archief inrichten. Verder zijn er verschillende koppelingen gerealiseerd met o.a. Microsoft Outlook, Microsoft Active Directory, Exact en Microsoft Navision.

Na een uitvoerige selectieprocedure is de keuze uiteindelijk op OpenIMS DMS gevallen. Zie ook www.onsgroep.nl

Case: Staatsloterij
De Staatsloterij is druk doende met de certificering tegen de Security Control Standards van de World Lottery Association (WLA). Als onderdeel hiervan moet de documentatie digitaal worden ingericht. Het gaat hier om beleidsdocumenten, normen en werkinstructies voor diverse medewerkers.

De gekozen oplossing is gebaseerd op de implementatie van OpenIMS CMS en DMS en is ontwikkeld door Sogeti Nederland en OpenSesame ICT in opdracht van de Staatsloterij.

Case: Kenniscentrum EVC (Eerder Verworven Competities)
De Nederlandse overheid wil met een Kenniscentrum EVC (Eerder Verworven Competities) het gebruik van de EVC-systematiek in Nederland stimuleren. Voor de toegankelijkheid van alle hiermee gepaard gaande kennisuitwisseling (documenten e.d.) heeft het Kenniscentrum EVC haar Internetportaal (website) gerealiseerd met OpenIMS CMS en DMS. De omgeving is in november 2005 operationeel gegaan.

Case: Het Kenniscentrum Sociaal Investeren (KSI)
Het Kenniscentrum Sociaal Investeren (KSI), een onderdeel van de Gemeente Rotterdam, is een stedelijke voorziening die haar wortels heeft in Rotterdamse deelgemeenten (bestuur en sociaal investeerders) en werkt aan de kwaliteitsverbetering van de praktijk van het sociaal investeren. Het KSI organiseert daartoe uiteenlopende activiteiten op het vlak van kennis en kunde, als ook - vanuit de praktijk - het debat, 'tegenspel' en samenwerking met de stedelijke spelers op het gebied van sociaal investeren.
In de diverse notities van het KSI wordt aangegeven dat de organisatie de informatievoorziening wilde herzien en tevens haar projectleiders wil voorzien van een projecten en document management omgeving.
De centrale informatievoorziening heeft tot doel informatie met betrekking tot KSI en haar projecten beschikbaar te stellen waarbij er gebruik gemaakt kan worden van een zoekmachine die in staat is om zowel door de internetcontent als door de beschikbare projectdocumenten en adviezen te zoeken.

Na een uitvoerige selectie heeft het KSI uiteindelijk gekozen voor het OpenIMS platform.


Naar boven

Case

Het Poortje JeugdinrichtingenDigitale verlofaanvragen en interventieformulieren. Einde hoofdpijndossier.

Lees verder >