Opensesame ICT
Richterslaan 2
NL - 3431 AK Nieuwegein
Telefoon: +31(0)30 60 35 640
E-mail: info@osict.com
Web: www.osict.com

[ vacatures | sitemap | informatie aanvragen | contact |english ]

image: de woestijn - informatie op elke werkplek
Richterslaan 2
NL-3431 AK Nieuwegein
telefoon : +31(0)30 60 35 640
fax : + 31(0)30 63 00 333
e-mail : info@osict.com

Rijksoverheid

Case: Basis Registratie Adressen en Gebouwen (VROM)
Begin 2010 lanceerde VROM op basis van OpenIMS CMS een vernieuwde BAG Internetsite. Het project Aansluiten Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG) heeft als doel bronhouders te ondersteunen met de aansluiting op de BAGLV en afnemers te helpen BAG optimaal te gebruiken. Op de BAG Internetsite kunnen bezoekers diverse informatiebronnen raadplegen enheeft tevens een beveiligde omgeving waar ambtenaren online aan documenten kunnen werken. Zie http://bag.vrom.nl (opent in nieuw venster).
De vernieuwde BAG Internetsite voldoet aan de nieuwe huisstijl en voldoet aan de webrichtlijnen. 

Case: InfoEPD (VWS)
Op de Internetsite www.infoepd.nl (opent in nieuw venster) kunt u informatie vinden rond de onderwerpen Burgerservicenummer(BSN) in de zorg en het landelijk elektronisch patiënten dossier (EPD). De Internetsite richt zich op een aantal doelgroepen: de zorgconsument, zorgaanbieders, ICT leveranciers en zorgverzekeraars. De betreffende doelgroepen hebben dan ook een eigen homepage met daarop specifieke informatie en nieuwsberichten. Via de Intersite kunnen aanvullende documenten en instructies worden gedownload, er zijn verschillende beslisbomen actief om bezoekers te begeleiden naar de juiste informatie en bezoekers kunnen een persoonlijke omgeving inrichten via "Mijn informatiepunt" inclusief e-mailnotificaties.

Programma Invoering BSN in de zorg en landelijk EPD van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een regierol richting de landelijke voorzieningen, heeft een aanjaagrol richting zorgaanbieders en monitort de voortgang van de invoering BSN en landelijk EPD. Het Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD is een initiatief van het ministerie van VWS, Nictiz en CIBG (UZI-register, SBV-Z en ZOVAR).

Case: Prinsjesdag (MinFIN)
Al een aantal jaren zet het ministerie van Financiën OpenIMS CMS in voor het beschikbaar stellen van de Prinsjesdag Internetsite, zie www.prinsjesdag2009.nl (opent in nieuw venster). De site heeft elk jaar een extreme piekbelasting op de derde dinsdag van september rond 15.00 uur als de miljoenennota beschikbaar wordt gesteld. De site was één van de eerste overheid website die volledig voldoet aan de webrichtlijnen.

Case: Belastingdienst Domeinen, roerende en onroerende aken
De website van voorheen Domeinen wordt al een aantal jaren onderhouden met OpenIMS CMS. De website www.domeinenrz.nl wordt door steeds meer burgers gevonden. Maandelijks publiseert Domeinen Roerende zaken hier haar catalogus. De bezoekers kunnen de nieuwste catalogus raadplegen via het Internet, maar ook wordt de catalogs direct na de veiling bijgewerkt zodat bezoekers de verkoopprijs kunnen raadplegen.
De site heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen is de catalogus online te raadplegen maar kunnen bezoekers met een eigen profiel ook op de betreffende artikelen online bieden. Ook deze site houdt rekening met de overheidshuisstijl en de webrichtlijnen.

Case: Kennisbank Bouw en Woningtoezicht (BWTinfo)
Op 11 november 2004 opende minister Dekker (VROM) de digitale deuren van het online kenniscentrum BWTinfo (www.bwtinfo.nl (opent in nieuw venster)). Het kenniscentrum, ontwikkeld door Sogeti Nederland en OpenSesame ICT in opdracht van het ministerie van VROM en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, heeft als primaire doel het bevorderen van onderlinge kennisuitwisseling tussen gemeenten om te komen tot een professionelere, effectievere en efficiëntere invulling van het Bouw- en Woningtoezicht.
Uitgangspunt daarbij is 'voor en door' gemeenten. BWTinfo wordt een kenniscentrum Bouw- en Woningtoezicht met actuele, kwalitatieve en gemeentelijke informatie. Denk hierbij aan het vereenvoudigen en verbeteren van wet- en regelgeving, het verbeteren van ICT-mogelijkheden, het transparanter maken van het vergunningverleningproces en handhavingproces, het ontwikkelen van management tools.

Sogeti Nederland heeft BWTinfo voor het Ministerie van VROM gerealiseerd met gebruikmaking van OpenIMS Content Management Server (CMS) en Document Management Server (DMS) in combinatie ook wel Enterprise Content Management (ECM) genoemd. OpenIMS is gebaseerd op Open Standaarden en Open Source technologie, waarmee het Ministerie van VROM zich verzekerd weet van proven technology en niet te maken krijgt met hoge licentiekosten. Kennis en kunde rondom dit product wordt geborgd door nauwe samenwerking en kennisoverdracht met OpenSesame ICT, producent van OpenIMS en specialist in ECM.


Naar boven