Opensesame ICT
Richterslaan 2
NL - 3431 AK Nieuwegein
Telefoon: +31(0)30 60 35 640
E-mail: info@osict.com
Web: www.osict.com

[ vacatures | sitemap | informatie aanvragen | contact |english ]

image: de woestijn - informatie op elke werkplek
Richterslaan 2
NL-3431 AK Nieuwegein
telefoon : +31(0)30 60 35 640
fax : + 31(0)30 63 00 333
e-mail : info@osict.com

Zorg

Case: Deventer ziekenhuis
Het Deventer Ziekenhuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ). Tot de vereniging behoren 26 ziekenhuizen die niet academisch zijn, maar door hun voorzieningenniveau en opleidingsinspanning tot de top van de algemene ziekenhuizen behoren.

Het Deventer Ziekenhuis zet OpenIMS CMS en DMS in voor het beheren van haar Intranet en de verschillende kwaliteitshandboeken zoals deze voor de verschillende organisatieonderdelen van toepassingen zijn.

Lees en/of download HIER (PDF, 315,8 kB) (opent in nieuw venster) het Testimonial van het Deventer Ziekenhuis. In het VIP, het vakblad voor document management, is een artikel (PDF, 246 kB) (opent in nieuw venster) over het Deventer Ziekenhuis verschenen.

Case: Dr. Bernard Verbeeten Instituut
Het Dr. Bernard Verbeeten Instituut (Verbeeten) levert als specialistisch ziekenhuis topklinische zorg op het gebied van radiotherapeutische oncologie en nucleaire geneeskunde.

OpenIMS DMS is daar volledig geïntegreerd in het werkproces van de organisatie. De documenten die met patienten worden uitgewisseld worden in dossier binnen het DMS vastgelegd. Via het overkoepelende workflow systeem van Palas Athena worden de documenten gecreerd en opgeslagen.

Case: Sint Maartens Kliniek (SMK)
Document management gericht op kwaliteitsbeheer. Lees HIER (PDF, 490,4 kB) (opent in nieuw venster) het testimonial van de Sint Maartens kliniek.

In een RTL uitzending van Moderne Zorg TV verteld de Sint Maartenskliniek over de oplossing.

Afspelen

Case: Bureau Jeugdzorg Haaglanden / Zuid-Holland (BJZ)
Ruim duizend medewerkers telt Bureau Jeugdzorg Haaglanden en Zuid-Holland (BJZ). Honderden maatschappelijk werkers, psychologen en gedragwetenschappers. Dan is communicatie cruciaal voor de kwaliteit van de zorg. Om te beginnen de interne communicatie: maandelijks een gedrukte nieuwsbrief, een regelingenboek op schrift en e-mail volstaan dan niet. Daarom werd in 2005 OpenSesame ICT gevraagd een intranet te bouwen. Het plan werd opgenomen in de begroting voor 2005 en een halfjaar later draaide het systeem.

Lees en/of download HIER (PDF, 457,2 kB) (opent in nieuw venster) het Testimonial van BJZ.

Case: Karakter, Kwaliteit, Innovatie & Communicatie
Mirjam Steenbrugge, Wilma Benoist en Suzanne Vreven werken op de afdeling Kwaliteit, Innovatie en Communicatie van Karakter, voorheen bekend als Stichting Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oost-Nederland (SKJPON). Met bijna 700 medewerkers biedt Karakter jaarlijks psychiatrische diagnostiek en behandeling aan baby's, peuters, kleuters, kinderen en adolescenten en hun gezin, veelal met ernstige, meervoudige problemen. Het specialistisch ziekenhuis heeft zeven hoofdcentra in de provincies Overijssel en Gelderland.
De patiëntenzorg is vraaggestuurd en geprotocolleerd: gericht op snel herstel, competentiebevorderend en ontwikkelingsgericht. Speerpunt is goede behandeldiagnostiek aan het begin van het onderzoek- en behandeltraject.

Dat er een digitale oplossing moest komen voor de kwaliteitshandboeken van Karakter was duidelijk. In elk van de zeven centra van het ziekenhuis voor kinder- en jeugdpsychiatrie stond bijna een halve meter aan ordners vol procedures en protocollen, templates voor onder meer samenwerkingsovereenkomsten en behandelverslagen. Op basis van de uitkomsten van een onderzoek onder medewerkers, verzocht de Raad van Bestuur om de verschillende documenten van alle centra digitaal beschikbaar stellen. Karakter heeft daarvoor haar keuze op OpenIMS laten vallen.

Lees en/of download HIER (PDF, 171,6 kB) (opent in nieuw venster) het Testimonial van Karakter.

Case: GGD Hollandsnoorden
De GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland Noord. De GGD zet OpenIMS is voor het managen van het Kennislokaal. Dit is een Extranet wat beschikbaar wordt gesteld aan alle ambtenaren van de verschillende gemeentes uit de regio. Achter een beveiligde inlog kan een geregisteerde bezoeker een persoonlijk profiel samenstellen. Hierdoor worden het nieuws en documenten op maat aangeboden aan de bezoeker. Medio 2009 is gestart met de realisatie van een interactief Intranet. Dit intranet biedt medewerkers de mogelijkheid om elkaar te vinden via het smoelenboek of deel te nemen aan stellingen en discussies op het forum. Zie www.ggdhollandsnoorden.nl.

Case: Stichting de Waarden (Waarden)
Stichting de Waarden staat voor jeugdzorg, onderwijs en onderzoek. De Waarden is er voor kinderen en jongeren van 0-23 jaar en hun ouders / verzorgers die hulp en ondersteuning zoeken. Samen proberen ze oplossingen te vinden. Centraal staan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. De Waarden heeft behandelcentra in de regio's Nijmegen en Rivierenland. Er zijn vestigingen in Nijmegen, Tiel en Zaltbommel.

OpenSesame ICT bewijst met OpenIMS in Nijmegen de toegevoegde waarde die ICT heeft voor de jeugdzorg.

Lees en/of download HIER (PDF, 170,5 kB) (opent in nieuw venster) het Testimonial van de Waarden.

Case: Stichting de Hoenderloo Groep
Stichting de Hoenderloo Groep is een gereputeerde instelling voor Jeugdzorg en Onderwijs die een tijdelijk thuis biedt aan ongeveer driehonderd jongeren met complexe (gedrags)problemen, die om diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. Met vijf divisies die elk een eigen benadering hebben helpen zij jongeren nieuwe kansen te creëren voor de toekomst.
De basis werd gelegd, anderhalve eeuw geleden, door Otto Gerhard Heldring. In 1851 richtte de predikant, en aanhanger van de Reveilgedachte, het complex in Hoenderloo op. Het centrale kantoor, hoog op een heuvel, was 25 jaar geleden nog een cellenblok. Een zware bal aan een ketting, in het kantoor van de directie, herinnert aan die betrekkelijk recente geschiedenis. Van de rol die de Hoenderloo in de huidige maatschappij speelt, is de film Cool een spraakmakende getuigenis. Onder regie van Theo van Gogh speelden leerlingen van het Glenn Mills-college, onderdeel van de Hoenderloo Groep, aan de zijde van Katja Schuurman bendeleden.

Lees en/of download HIER (PDF, 226,2 kB) (opent in nieuw venster) het Testimonial van de Hoenderloo Groep.


Naar boven

Case

GGZ instellingen en IntranetZorg kan doelmatiger en efficiënter. Kennisuitwisseling leidt tot betere beslissingen in zorginstellingen. Dat betekent al snel kortere wachtlijsten, want...

Lees verder >