Opensesame ICT
Richterslaan 2
NL - 3431 AK Nieuwegein
Telefoon: +31(0)30 60 35 640
E-mail: info@osict.com
Web: www.osict.com

[ vacatures | sitemap | informatie aanvragen | contact |english ]

image: de woestijn - informatie op elke werkplek
Richterslaan 2
NL-3431 AK Nieuwegein
telefoon : +31(0)30 60 35 640
fax : + 31(0)30 63 00 333
e-mail : info@osict.com

OpenIMS en SOA (Service Oriented Architecture - SOAP Gateway)

SOA en Web Services zijn belangrijke componenten van elk modern IT systeem. Ook OpenIMS beschikt over op Open Standaarden gebaseerde voorzieningen om met andere systemen te kunnen communiceren.

OpenIMS SOAP Gateway
OpenIMS beschikt over een SOAP Gateway waarmee de volledige OpenIMS functionaliteit vanuit andere systemen kan worden aangesproken en/of andere systemen door OpenIMS kunnen worden gemanipuleerd. Hierdoor leent OpenIMS zich uitstekend om onderdeel uit te maken van een SOA architectuur.OpenIMS SOAP Gateway

De OpenIMS SOAP Gateway (Web Services), geeft software ontwikkelaars de mogelijkheid om op eenvoudige wijze met OpenIMS te integreren. Middels deze gateway kunnen software ontwikkelaars toepassingen ontwikkelen onafhankelijk van platform of gebruikte programmeertaal zoals php, C#., .Net, Delphi, Java, Python, Ruby en C/C++. Hiervoor zijn tevens een aantal voorbeeldbibliotheken beschikbaar. Ook is het mogelijk het SOAP interface waar gewenst te verfijnen zodat bepaald kan worden wat de beste plek is om bepaalde functionaliteit neer te leggen.


De OpenIMS SOAP Gateway gaat twee kanten op. Het is mogelijk iedere OpenIMS voorziening aan te spreken, maar OpenIMS kan ook andere systemen aanspreken. Een praktijk voorbeeld hiervan is een CRM applicatie die automatisch een klantdossier binnen OpenIMS Document Management Server (DMS) creëert nadat een nieuwe klant in de CRM applicatie is toegevoegd.

Inmiddels zijn er verschillende OpenIMS implementaties uitgevoerd op basis van deze Gateway. Er zijn koppelingen gerealiseerd met onder andere Tibco, Cordys (SOA toepassing), Microsoft .Net CRM applicaties, Microsoft Navision, Microsoft Active directory, Pallas Athena (Flower), Baan, Exact, OpenESB en SAP.


Naar boven