OpenSesame ICT ondersteunt het Leveranciers Manifest Open Standaarden van Nederland Open in Verbinding

Open Standaarden sinds 2003

Vanaf de oprichting (2003) van OpenSesame ICT worden Open Standaarden en Open Source technologie binnen projecten en producten die OpenSesame ICT voert standaard ingezet. De acceptatie en het gebruik van Open Standaarden is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Een ontwikkeling die wij van harte toejuichen.

We zijn dan ook blij dat instanties als het NOiV onze visie deelt en deze dan ook in haar manifest verwerkt. Het is tevens goed te zien dat nu ook steeds meer andere organisaties zich aan Open Standaarden gaan conformeren.

Nederland Open in Verbinding (NOiV)

Het programma Nederland Open in Verbinding (NOiV) informeert overheidsorganisaties over de mogelijkheden van Open Standaarden (OS) en Open Source Software (OSS) en stimuleert hen deze waar mogelijk toe te passen in hun informatiesystemen. Het programma volgt hierbij het Actieplan Nederland Open in Verbinding, dat de staatssecretarissen van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in september 2007 naar de Tweede Kamer stuurden. NOiV is de opvolger van het programma OSOSS dat liep van 2003 tot 2008. 

Logo Nederland OPEN in VERBINDING

Het programma NOiV biedt concrete ondersteuning in de vorm van voorlichting, kennisuitwisseling en instrumenten, waarmee elke overheidsorganisatie zelf open source software kan toepassen. Het programma wordt uitgevoerd door Stichting ICTU in opdracht van de Ministeries van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De activiteiten van het programma zijn primair gericht op bestuurders en ICT-management van de gehele overheid en hun toeleveranciers. Daarnaast heeft NOiV ook een coördinerende rol met partijen uit de overheid en semi-overheid en uit de private sector.

Platform onafhankelijk

OpenIMS is platform onafhankelijk en draait onder andere op Windows, Linux en OS X. In principe worden alle platformen ondersteunt die Apache en MySQL kunnen draaien. OpenIMS werkt volledig met moderne geavanceerde XML objecten. Daarnaast kan er native informatie worden opgehaald uit / weggeschreven in onder andere Oracle, DB2, Microsoft SQL-Server, MySQL, Sybase en elke ODBC compliant database.

Voor de werkplek geldt dat hier Linux, OS X (Mac) en Microsoft Windows worden ondersteunt en alle gangbare webbrowsers zoals Microsoft Internet Explorer, Firefox, Safari en Chrome.

Verder is OpenIMS documenttype onafhankelijk en kan het daardoor prima overweg met de Microsoft Office formaten en OpenOffice.org (inclusief de indexering ervan) maar u kunt hierbij ook denken aan CAD documenten, PDF(A) documenten, afbeeldingen en foto's. Tevens biedt OpenIMS organisaties ook de mogelijkheid om nog met verouderde versies van Microsoft Office te werken of op DOS gebaseerde toepassingen, indien die nog in gebruik zijn.

Leveranciersonafhankelijkheid

OpenIMS wordt door OpenSesame ICT ontwikkeld en beheerd. De Opdrachtgever krijgt de volledige broncode inclusief het recht deze aan te passen. De rechten (IE) op klantspecifieke software (maatwerk) worden ook aan de Opdrachtgever overgedragen.
Daarnaast zijn er verschillende partners (zoals Sogeti en Ordina) in binnen- en buitenland die in staat zijn OpenIMS te installeren, inrichten, koppelingen te ontwikkelen en uit te breiden.

Transparantie, controleerbaarheid en beheersbaarheid

De architectuur van OpenIMS is openbaar om bijvoorbeeld te kunnen voldoen aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), om audits uit te voeren en voor controle op de informatiebeveiliging.
OpenIMS wordt regelmatig onderworpen aan keuringen door externe auditors. Dit voor o.a. beveiliging (Internetsites), document workflows voor authorisatieprocessen van bijvoorbeeld facturen (belastingdienst, accountants) en audits voor kwaliteitshandboeken conform ISO, HKZ of NIAZ die worden uitgevoerd door bijvoorbeeld instanties als de KEMA.

Verder beschikt OpenIMS over uitgebreide voorzieningen zoals:

 • Uitgebreid autorisatiemodel eventueel met koppeling naar centrale user management omgeving (zoals Microsoft Active Directory, Novell eDirectory of ERP systeem).
 • Auditrails en vernietigingsbeleid.
 • OpenIMS kan NEN 2082 compliant worden ingericht.
 • Workflow met rappel en signalering.
 • Inlog rapportage.
 • Lees historie.

Digitale duurzaamheid

OpenIMS ondersteunt de archivering van dossiers en/of documenten conform af te stemmen standaarden en richtlijnen. De gegevens worden in XML formaat opgeslagen. Als laatste beschikt OpenIMS over uitgebreide conversie voorzieningen om gangbare document formaten om te zetten naar PDF/A documenten.

Interoperabiliteit

OpenSesame ICT probeert binnen haar projecten zoveel mogelijk gebruik te maken van Open Standaarden om koppelingen tussen systemen te kunnen realiseren. Daarom ondersteunt OpenIMS ook alle gangbare Open Standaarden. OpenIMS beschikt over een SOAP XML gateway (webservices) die tweeweg aangestuurd kan worden. Hierdoor kunnen externe applicaties OpenIMS bevragen of informatie aan OpenIMS doorgeven.

Er zijn reeds vele koppelingen gerealiseerd met front- en backoffice applicaties, zoals:

 • e-mail systemen.
 • GIS systemen.
 • Sjabloon beheersystemen.
 • Boekhoudsystemen (Exact, Microsoft Navision).
 • ERP systemen (SAP, Baan).
 • HRM systemen als Beaufort.
 • Enterprise service bus (Cordys).
 • Workflow management systemen zoals Flower en Cordys.
 • Authenticatie systemen (CAS, Microsoft Active Directory, Novell eDirectory, OpenLDAP).
 • CRM systemen (Microsoft CRM, SugarCRM, Seligent).
 • Ontwikkel omgevingen zoals Microsoft .Net, Java.

Lijst van Open Standaarden

 • WSRP.
 • ISO 32000-1:2008 Part 1: PDF 1.7.
 • Webrichtlijnen (alle 125).
 • Open Document Formaat (ODF).
 • Portable Network Graphics (PNG).
 • Photographic Experts Group (JPEG).
 • NEN-ISO 19005-1:2005 EN (PDF/A-1).

In sommige gevallen is om aan bepaalde standaarden te voldoen het ook nodig organisatorische aanpassingen door te voeren en/of een en ander in te richten volgens interne wensen en richtlijnen.

Lijst met ondersteunde veel gebruikte standaarden

 • CMIS (Content Management Interoperability Services)
 • CSS (Cascading Style Sheets).
 • CSV (Comma-Separated Values).
 • DNS (Domain Name System).
 • DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
 • XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations, XLS).
 • FTP (File Transfer Protocol).
 • HTTPS (HTTP over TLS).
 • HTML (HyperText Markup Language ).
 • HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
 • IMAP (Internet Message Access Protocol).
 • IPv4 (Internet Protocol versie 4).
 • IPv6 (Internet Protocol versie 6).
 • Datum en tijd (ISO 8601).
 • LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
 • MD5 (MD5 messagedigst algorithm).
 • POP3 (Post Office Protocol versie 3).
 • SVG (Scalable Vector Graphics).
 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
 • SOAP (Simple Object Access Protocol).
 • SQL (Structured Query Language).
 • TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet protocol).
 • TLS (Transport Layer Security).
 • URL (Uniform Resource Locator).
 • UDDI (Universal Description Discovery Integration).
 • User Datagram Protocol (UDP) / Internet protocol (IP).
 • UTF-8.
 • vCard (VCF).
 • WSDL (Web Services Description Language).
 • XML (Extensible Markup Language).

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

//RL:20210122
Accepteren

www.openims.com maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.